• 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ KANUNUNUN 9. MADDESİ UYARINCA YAPI DENETİM SORUMLULARININ HATALI ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALARI ÜZERİNE